MUNIN LOGO 2015

MUNINS MÅLGRUPP:
Kvinnor 18–30 år med missbruksproblem.
Vi tar emot: SoL, LVM, LVU och Kontraktsvård/vårdvistelse.