MUNIN LOGO 2015

MUNINS MÅLGRUPP:
Kvinnor 18–30 år med missbruksproblem.
Vi tar emot: SoL, LVM, LVU och Kontraktsvård/vårdvistelse.
Kontakta oss >

En ny grund att stå på.

Munin Kvinnobehandling erbjuder trygg och professionell vård för kvinnor som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk – och inte falla tillbaka. Här hjälps vi tillsammans åt att bygga en ny, stabil grund att stå på i livet. Ett steg i taget. Hemtrevnad, förtroende och professionalism genomsyrar vår verksamhet.

Med trygghet och självtillit.

Munins behandling är en kombination av 12-stegsfilosofin, kognitiv beteendeterapi (KBT) och Moral Reconation Therapy (MRT). MRT är ett program som bygger upp individens självförtroende och tillit och ger en ny känsla av jaget.

Här fokuserar vi på att göra kvinnorna medvetna om sina egna framgångar. De får lära sig vad som faktiskt fungerar och hur de kan bygga vidare på det. Vi erbjuder en trygg miljö där varje individ ges möjlighet att hitta sig själv igen – i sin egen takt. 

”På Munin blev jag sedd”

Munin Behandlingshem för kvinnor

Munin Behandlingshem för kvinnor är en del av Hugin & Munin HVB som tillsammans med Vision HVB utgör GPS Kognition Utredningshem.