MUNIN LOGO 2015
Munin Behandlingshem för kvinnor

Telefon dagtid: 0612-103 23

Journummer: 070-281 45 76

Verksamhetschef
Ulla Winberg
Telefon: 0612-10323, 070-3760118
ullahuginmunin@gmail.com 

Adress:

Björkgränd 1
872 34 Kramfors