MUNIN LOGO 2015
Munin Behandlingshem för kvinnor

Personal

Munin har en stark personalgrupp, med lång erfarenhet av arbete inom missbrukarvård. Här finns socionom, addiktologer,  SCADB-certifierad alkohol- och drogterapeut, psykiatriutbildade undersköterskor samt en licenserad handledare. Många av oss är certifierade inom ASI/ADAD, MI, KBT samt MRT.

Bredden i vår kompetens är avgörande för att vi ska kunna möta varje kvinnas individuella behov under behandlingen. 

”Skapar en trygghet i oss
vingklippta individer”