MUNIN LOGO 2015

Vår behandling

När klienten kommer till oss tillåts hon först att landa. Vi lär känna henne, bygger upp ett förtroende, ser till att hon blir abstinensfri och kartlägger hennes behov. Behandlingsprocessen består sedan av tre olika faser.

Fas 1. Primärvård, 3–6 månader.

Fas 1 är främst teoretisk, med morgonmöten, processgrupper, individuellt arbete, lektioner och föreläsningar enligt ett strukturerat schema. Vi behandlar teman som bakgrundshistorik, konsekvenser, känslokontroll och analyser av drogpersonligheten. Vi arbetar även med känslor, självkänsla och ärlighet. En löpande utvärdering av varje individs utveckling avgör när hon är mogen för nästa fas.

Munin Behandlingshem för kvinnor

”Att våga välja”

Fas 2. Fördjupad vård, minst 3 månader.

Under fas 2 fördjupar vi oss ytterligare i ärlighet, mål och beslut. Vi bygger också upp relationerna till familj, skola och arbetsliv. Socialfärdighetsträningen består bland annat av praktikplatser och återupptagande av studier. Kvinnorna får även träna på att besöka sin hemort. En löpande utvärdering görs av varje individs utveckling och framsteg.

Fas 3. Utslussning.

Utslussningsfasen och planeringen för den är ett nära samarbete mellan Munin, klienten och uppdragsgivaren. De fyra saker som avgör hur utslussningen ska gå till är eget boende, sysselsättning, ekonomi och gemenskap. Ett tätt samarbete med ansvariga på praktikplatser eller skola är också viktigt. Klienten får planera sin vardag utifrån en holistisk planeringsmodell som hon har lärt sig under vistelsen på Munin.

Metoder för kartläggning    

Audit/Dudit       
ADAD/ASI/ASQ                 
Utredning       
Medicin       

Metoder för behandling

12-stegsarbete
MRT
KBT
Miljöterapi
ART
Gruppterapi
Insikts-/stödterapi
Individuell terapi
Studiemotivation